เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

แผ่นนอกจากนี้คอลัมน์

แผ่นนอกจากนี้คอลัมน์ช่วยให้คุณในการคำนวณการเพิ่ม (ผลรวม) ของตัวเลขสองโดยใช้วิธีนอกจากคอลัมน์และได้รับแผ่นนอกจากนี้คอลัมน์

ใส่ตัวเลขสอง

บวก