เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

การบวกเลข การเรียนรู้

เครื่องคำนวณการบวกคอลัมน์ (ผลรวม) ของตัวเลขสองโดยใช้วิธีนอกจากคอลัมน์และได้รับแผ่นนอกจากนี้คอลัมน์

ใส่ตัวเลขสอง

บวก