เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขแก้สมการ

เครื่องคิดเลขแก้สมการกำลังสองจะช่วยให้คุณในการแก้สมการใด ๆ พบจำแนกและรากของสมการทั้งหมด ป้อนค่าของ A, B, C สัมประสิทธิ์และคุณได้รับการแก้ปัญหาเต็มรูปแบบของสมการ

ใส่ A, B, C ค่าของสมการ

x2 + x + = 0