เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

แผ่นส่วนคอลัมน์

ส่วนคอลัมน์แผ่นช่วยให้คุณสามารถคำนวณหาร (หาร) ของตัวเลขสองโดยใช้วิธีการแบ่งคอลัมน์และได้รับแผ่นของการแบ่งคอลัมน์

ใส่ตัวเลขสองเงินปันผลและ divider

โดยแบ่งออกเป็น