เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

การหารจำนวนการเรียนรู้

เครื่องคำนวณการแบ่งคอลัมน์ (หาร) ของตัวเลขสองโดยใช้วิธีการแบ่งคอลัมน์และได้รับแผ่นของการแบ่งคอลัมน์

ใส่ตัวเลขสองเงินปันผลและ divider

โดยแบ่งออกเป็น