เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

วิธีการคูณแนวตั้ง

เครื่องคำนวณการคูณคอลัมน์ (ผลิตภัณฑ์) ของตัวเลขสองโดยใช้วิธีคอลัมน์คูณและได้รับแผ่นของการคูณคอลัมน์

ใส่ตัวเลขสองตัวตั้งและตัวคูณ

คูณด้วย