เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

แผ่นคอลัมน์คูณ

แผ่นคอลัมน์คูณช่วยให้คุณในการคำนวณการคูณ (ผลิตภัณฑ์) ของตัวเลขสองโดยใช้วิธีคอลัมน์คูณและได้รับแผ่นของการคูณคอลัมน์

ใส่ตัวเลขสองตัวตั้งและตัวคูณ

คูณด้วย