เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

แผ่นคอลัมน์ลบ

แผ่นคอลัมน์ลบช่วยให้คุณสามารถคำนวณลบ (ความแตกต่าง) ของตัวเลขสองโดยใช้วิธีการลบคอลัมน์และได้รับแผ่นการลบคอลัมน์

ใส่ตัวเลขสองตัวลบและตัวตั้ง

ลบ