เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขสูตรระยะทาง

เครื่องคิดเลขสูตรระยะทางช่วยให้คุณสามารถคำนวณระยะทางระหว่างจุดสองจุดในสองมิติโดยใช้พิกัดของพวกเขา

ใส่พิกัดของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด A และ B

จุด A (X1, Y1): ( , )
จุด B (x2, y2): ( , )
สูตรสำหรับการหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด A (X1, Y1) และ B (x2, y2):
ระยะทางระหว่างจุด