เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขสูตรจุดกึ่งกลาง

เครื่องคิดเลขสูตรจุดกึ่งกลางช่วยให้คุณในการคำนวณจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นระหว่างจุดสองจุดในสองมิติโดยใช้พิกัดของพวกเขา

ใส่ปลายทางของส่วนของเส้นและพิกัด B

จุด A (X1, Y1): ( , )
จุด B (x2, y2): ( , )
สูตรในการหาจุดกึ่งกลาง M ของส่วนของเส้นที่มีปลายทาง A (xA, ya) และ B (x2, y2):
จุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง