เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ระยะห่างระหว่างเครื่องคิดเลขสองจุด

ระยะห่างระหว่างเครื่องคิดเลขสองจุดช่วยให้คุณสามารถคำนวณระยะทางระหว่างจุดสองจุดในสองมิติโดยใช้พิกัดของพวกเขา

ใส่จุด A และ B พิกัด

จุด A (X1, Y1): ( , )
จุด B (x2, y2): ( , )
สูตรสำหรับการหาระยะทางระหว่างจุดสองจุด A (X1, Y1) และ B (x2, y2):
ระยะทางระหว่างจุดสองจุด