เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขรากที่ n

เครื่องคิดเลขรากที่ n จะช่วยให้คุณในการคำนวณตารางก้อนและรากที่ n ใด ๆ หรือรุนแรงของหมายเลขใด ๆ ใส่การศึกษาระดับปริญญาราก (N) จำนวน (x) และกดปุ่มคำนวณ
เครื่องคิดเลขรากที่ n

ใส่ศึกษาระดับปริญญารากและจำนวน

ปริญญา N:
จากราก X: