เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขเศษส่วน การเพิ่มลบคูณเศษส่วนหาร

เครื่องคิดเลขคำนวณส่วนสามารถดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่มีเศษส่วนและตัวเลขผสมเช่นการเพิ่มลบคูณลบและลดเศษส่วน
สำหรับการคำนวณผลรวมการลบคูณและหารเศษส่วนของทั้งสองใส่เศษ, ส่วน, ส่วนจำนวนเต็มของส่วนและเลือกการดำเนินงานจากรายการ ใส่เครื่องหมายลบในส่วนจำนวนเต็มของส่วนถ้ามันจำเป็น