เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ปริมณฑลของตารางปริมณฑลคิดเลขสูตร

ปริมณฑลของตารางปริมณฑลสูตรเครื่องคิดเลขช่วยให้คุณค้นหาปริมณฑลของตารางโดยสูตรที่ใช้ความยาวของด้านตาราง
ด้านข้าง:

ปริมณฑลของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สแควร์เป็นที่เป็นลานกว้างที่เหมาะสมกับด้านข้างเท่ากันและมุม
สูตรสำหรับปริมณฑลของตาราง: P = 4a,
ที่ - ด้านข้างของสี่เหลี่ยมจัตุรัส