เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

พื้นที่ของตาราง, เครื่องคิดเลขสูตรตารางพื้นที่

พื้นที่ของตาราง, เครื่องคิดเลขสูตรพื้นที่ตารางช่วยให้คุณสามารถหาพื้นที่ของตารางแล้วโดยสูตรที่ใช้ความยาวของตารางด้านข้างหรือแนวทแยง

วิธีการคำนวณพื้นที่ของตารางไปนี้:

ด้านข้าง:

พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สแควร์เป็นที่เป็นลานกว้างที่เหมาะสมกับด้านข้างเท่ากันและมุม
สูตรสำหรับพื้นที่ของตาราง พื้นที่ตารางข้าง, พื้นที่สแควร์โดยในแนวทแยง
ที่ - ด้านข้างของตาราง, D - เส้นทแยงมุม