เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

กฎความโน้มถ่วงสากล

กฎความโน้มถ่วงสากลช่วยให้คุณในการคำนวณมวลของวัตถุสอง Distanse และแรงโน้มถ่วงระหว่างพวกเขาโดยใช้กฎความโน้มถ่วงสากล

คำนวณโดยสูตรแรงโน้มถ่วง

มวลของวัตถุ M1: กิโลกรัม
มวลของวัตถุ m2: กิโลกรัม
ระยะทางระหว่างวัตถุ (R): ม.
สูตรแรงโน้มถ่วง


ที่ G - แรงโน้มถ่วงคงมีค่า 6,67384 (80) * 10-11 ม.3/(กก s2), m1, m2 - มวลของวัตถุ R - ระยะห่างระหว่างพวกเขา