เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

บังคับให้เครื่องคิดเลขคำนิยามการเร่งมวล

กองทัพคิดเลขคำนิยามการเร่งมวลจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณปริมาณทางกายภาพเช่นแรงมวลเร่งความเร็วของวัตถุและการพึ่งพาอาศัยกันของพวกเขาออกจากกัน

คำนวณแรงมวลหรือเร่งความเร็ว?

     
มวล (M): กิโลกรัม
การเร่งความเร็ว (ก): เมตร / วินาที 2
บังคับ — จะมีอิทธิพลต่อแนวโน้มที่จะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือการผลิตความเครียดในร่างกายนิ่ง F = m * - การกองทัพจะคำนวณโดยคูณมวลของร่างกายและการเร่งความเร็วของมัน