เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ทรงกลมเครื่องคิดเลขสูตรปริมาณ

ทรงกลมเครื่องคิดเลขสูตรปริมาณการช่วยให้คุณสามารถหาปริมาตรของทรงกลมโดยสูตรที่ใช้รัศมีของทรงกลม

ใส่รัศมีของทรงกลม:

ปริมาตรของทรงกลม

ทรงกลมเป็นวัตถุทางเรขาคณิตรอบอย่างสมบูรณ์แบบในพื้นที่สามมิติที่เป็นพื้นผิวของลูกกลมสมบูรณ์ ทรงกลมมีการกำหนดทางคณิตศาสตร์เป็นที่ตั้งของจุดที่มีทั้งหมดในระยะทาง r เดียวกันจากจุดที่กำหนด

สูตรปริมาตรของทรงกลม: สูตรปริมาตรของทรงกลม,
R - รัศมีของทรงกลม