เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ปริมณฑลของสี่เหลี่ยมผืนผ้าปริมณฑลคิดเลขสูตร

ปริมณฑลของสี่เหลี่ยมผืนผ้าปริมณฑลสูตรเครื่องคิดเลขช่วยให้คุณค้นหาปริมณฑลของสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยสูตรที่ใช้ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมผืนผ้า
a:   b:  

ปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมขวาสี่ สูตรสำหรับปริมณฑลของสี่เหลี่ยมผืนผ้า: P=2(a+b),
ที่ A, B - ด้านข้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า