เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ปริมณฑลของสี่เหลี่ยมด้านขนานปริมณฑลคิดเลขสูตร

ปริมณฑลของสี่เหลี่ยมด้านขนานปริมณฑลสูตรเครื่องคิดเลขช่วยให้คุณค้นหาปริมณฑลของสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยสูตรที่ใช้ความยาวของด้านสี่เหลี่ยมด้านขนาน
a:   b:  

ปริมณฑลของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

สี่เหลี่ยมด้านขนานคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีสองคู่ขนานด้านข้าง สูตรสำหรับปริมณฑลของสี่เหลี่ยมด้านขนาน: P=2(a+b),
ที่ A, B - ด้านข้างของสี่เหลี่ยมด้านขนาน