เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปริมณฑลคิดเลขสูตร

ปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปริมณฑลสูตรเครื่องคิดเลขช่วยให้คุณค้นหาปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยสูตรที่ใช้ความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ด้านข้าง:

ปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Rhombus เป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียบง่ายทุกที่มีสี่ด้านมีความยาวเดียวกัน
สูตรสำหรับปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน: P = 4a,
ที่ - ด้านข้างของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน