เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูปริมณฑลคิดเลขสูตร

ปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูปริมณฑลสูตรเครื่องคิดเลขช่วยให้คุณค้นหาปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยสูตรที่ใช้ความยาวของทุกฝ่ายสี่เหลี่ยมคางหมู
a:   b:   c:   d:  

ปริมณฑลของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

สี่เหลี่ยมคางหมูเป็นกระจกนูนรูปสี่เหลี่ยมที่มีอย่างน้อยหนึ่งคู่ของด้านขนานที่เรียกว่าฐานของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายจะเรียกว่าขาหรือด้านข้าง
สูตรสำหรับปริมณฑลของรูปสามเหลี่ยม: P=a+b+c+d,
ที่ A, B, C, D - ด้านข้างของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู