เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ปริมณฑลของรูปสามเหลี่ยมปริมณฑลคิดเลขสูตร

ปริมณฑลของรูปสามเหลี่ยมปริมณฑลคิดเลขสูตรช่วยให้คุณค้นหาปริมณฑลของความแตกต่างของรูปสามเหลี่ยมเช่นสามเหลี่ยมด้านเท่า, หน้าจั่วขวาหรือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าโดยสูตรที่ใช้ความยาวของด้านสามเหลี่ยม
ด้าน:   Side B:   ด้านข้าง C:  

ปริมณฑลของรูปสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มีสามจุดที่ไม่ได้นอนอยู่บนหนึ่งบรรทัดเชื่อมต่อกับสามขอบ
สูตรสำหรับปริมณฑลของรูปสามเหลี่ยม: P=a+b+c,
ที่ A, B, C - ด้านของสามเหลี่ยม