เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

พื้นที่ของวงกลม, เครื่องคิดเลขสูตรพื้นที่วงกลม

พื้นที่ของเครื่องคิดเลขสูตรวงกลมพื้นที่วงกลมช่วยให้คุณสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ได้จากสูตรที่ใช้รัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม

วิธีการคำนวณพื้นที่ของวงกลมนี้:

รัศมี:

  

พื้นที่ของวงกลม

วงกลมคือชุดของทุกจุดในเครื่องบินที่อยู่ในระยะทางที่กำหนดจากจุดที่กำหนดให้ศูนย์ที่
สูตรสำหรับพื้นที่ของวงกลม พื้นที่ของวงกลม ,
ที่ r - วงกลมรัศมี, D - เส้นผ่าศูนย์กลาง