เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, เครื่องคิดเลขสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Rhombus เครื่องคิดเลขสูตรพื้นที่ช่วยให้คุณสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนให้โดยสูตรที่ใช้ความยาวของด้าน Rhombus ความสูงความยาวของเส้นทแยงมุม, วงกลมแนบหรือรัศมี circumcircle

วิธีการคำนวณพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่

ด้านข้าง:    ความสูง:

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Rhombus เป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียบง่ายทุกที่มีสี่ด้านมีความยาวเดียวกัน
สูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน: พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ,
ที่ - ฝ่าย H - ความสูง