เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

แป้นพิมพ์ภาษาฮินดีออนไลน์

ภาษาฮินดีแป้นพิมพ์ออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ภาษาฮินดีภาษาฮินดีเสมือนกับการเปลี่ยนไปใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl