เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

แอมแปร์ต้านทาน, เครื่องคิดเลขคำนิยามของแรงดันไฟฟ้า

แอมแปร์ต้านทาน, เครื่องคิดเลขคำนิยามของแรงดันไฟฟ้า ช่วยให้คุณสามารถคำนวณความแข็งแรงของกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานในส่วนของวงจรไฟฟ้าโดยใช้กฎของโอห์ม

คำนวณโดยกฎของโอห์ม

แรงดัน (U): โวลต์
ต้านทาน (R): โอห์ม

กฎของโอห์มระบุว่าปัจจุบันผ่านตัวนำระหว่างสองจุดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันไฟฟ้าทั้งสองจุดและแปรผกผันกับความต้านทานของตัวนำ
ที่ฉัน - ความแข็งแรงของกระแสไฟฟ้า U - แรงดัน R - ความต้านทานของตัวนำ