เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขมวลโมเลกุล

เครื่องคิดเลขมวลโมลของก๊าซคำนวณออนไลน์ - ช่วยให้การคำนวณมวลโมเลกุลของก๊าซโดยความดันปริมาณการรับน้ำหนักอุณหภูมิและก๊าซ

เลือกก๊าซจากรายการหรือป้อนพารามิเตอร์

  
แก๊ส:
คำนวณมวลโมเลกุลของอากาศ
มวลโมเลกุลเป็นที่พักทางกายภาพกำหนดเป็นมวลของสารที่ได้รับหารด้วยปริมาณของสารจึงเป็นน้ำหนักของหนึ่งโมลของสาร มวลโมเลกุลจะถูกกำหนดจากแก๊สอุดมคติกฎหมาย (สม Mendeleev-Clapeyron):
ที่ไหน - ความดันก๊าซ - ปริมาณกราม - มวลของก๊าซ - มวลโมเลกุล, - แก๊สคงสากล - อุณหภูมิสัมบูรณ์