เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

กรวยเครื่องคิดเลขสูตรปริมาณ

กรวยเครื่องคิดเลขสูตรปริมาณการช่วยให้คุณสามารถหาปริมาตรของรูปกรวยโดยสูตรที่ใช้ความสูงและฐานรัศมีของรูปกรวย

ใส่รัศมีฐานและความสูงของกรวย

รัศมีฐาน:
ความสูง:

ปริมาณของกรวย

รูปกรวยเป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่ชะลอได้อย่างราบรื่นจากฐานที่แบนไปยังจุดที่เรียกว่าเอเพ็กซ์หรือจุดสุดยอด
สูตรปริมาตรกรวย: สูตรปริมาตรของกรวย,
R - ฐานรัศมี H - ความสูงของกรวย