เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

กระบอกเครื่องคิดเลขสูตรปริมาณ

กระบอกเครื่องคิดเลขสูตรปริมาณการช่วยให้คุณสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอกโดยสูตรที่ใช้ความสูงและฐานรัศมีของทรงกระบอก

ใส่รัศมีฐานและความสูงของทรงกระบอก

รัศมีฐาน:
ความสูง:

ปริมาตรของทรงกระบอก

กระบอกเป็นพื้นฐานรูปทรงเรขาคณิตโค้งพื้นผิวที่เกิดขึ้นจากจุดในระยะทางที่ได้รับการแก้ไขจากเส้นตรงที่กำหนดแกนของกระบอกสูบ

สูตรปริมาตรกระบอกสูบ:

สูตรปริมาตรกระบอกสูบที่ R - ฐานรัศมี H - ความสูงของ cilinder