เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ความเร็วเครื่องคิดเลขสูตรระยะทางเวลา

เครื่องคิดเลขความเร็วเวลาระยะทางคำนวณออนไลน์ - ช่วยให้การคำนวณความเร็ว, ระยะทางและเวลาที่กำหนดในหน่วยที่แตกต่างกันและวัดความเร็ว, ระยะทางและเวลาสูตร

คำนวณความเร็วเวลาหรือระยะทาง

     
เวลา (HH: mm: ss):
ความเร็ว:
ผลลัพธ์:
คำนวณระยะทาง
ความเร็ว, ระยะทางและเวลาสูตร:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
โดยที่ V - ความเร็ว, S - ระยะทาง, เสื้อ - เวลา