เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ความเร็วของเสียงในอากาศเครื่องคิดเลข

ความเร็วเสียงเครื่องคิดเลขในอากาศ, การคำนวณออนไลน์ที่ช่วยให้การคำนวณความเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิแตกต่างกันในหน่วยเช่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงไมล์ต่อชั่วโมงเมตรและปอนด์ต่อสองโหนด
อุณหภูมิของอากาศใน:
หน่วยการวัด:
ผลลัพธ์:
ความเร็วของเสียงเป็นระยะทางที่เดินทางต่อหน่วยเวลาขยายพันธุ์โดยคลื่นเสียงผ่านสื่อที่มีความยืดหยุ่น มันขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นและความหนาแน่นของกลาง: ปกติความเร็วของเสียงในก๊าซน้อยกว่าในของเหลวและในของเหลว - น้อยกว่าในของแข็ง