เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ความหนาแน่นของเครื่องคิดเลขน้ำจืดและน้ำเค็ม

ความหนาแน่นของเครื่องคิดเลขน้ำจืดและน้ำเค็มช่วยให้คุณสามารถคำนวณความหนาแน่นของน้ำจืดหรือเกลือในระดับที่แตกต่างกันและความเค็มอุณหภูมิที่กำหนดไว้ในเซลเซียสเคลวินฟาเรนไฮต์
ความหนาแน่นของ:
  
อุณหภูมิของน้ำ:
ผลลัพธ์:
ความหนาแน่นเป็นปริมาณทางกายภาพเกลากำหนดเป็นมวลของสารต่อปริมาตรหน่วย