เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

ทศนิยมให้เป็นส่วนและส่วนเครื่องคิดเลขทศนิยม

ทศนิยมให้เป็นส่วนและส่วนทศนิยมเครื่องคิดเลขช่วยให้คุณแปลงเศษส่วนและตัวเลขผสมทศนิยมหรือเศษส่วนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนที่เรียบง่ายและตัวเลขผสม สำหรับการแปลงเศษทศนิยมใส่เศษ, ส่วน, ส่วนจำนวนเต็มของส่วนและเครื่องหมายลบในส่วนจำนวนเต็มของส่วนถ้ามันจำเป็น
ใส่ส่วน: