เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขรูปสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยมคำนวณคิดเลขและพบ: มุมด้านพื้นที่ทุกประเภทของรูปสามเหลี่ยม การคำนวณ: สามเหลี่ยมขวาสามเหลี่ยมด้านสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
ใส่ 3 ค่าที่แตกต่างกันเช่น 2 ด้านและมุม 1 หรือ 3 ด้านและคลิกที่ปุ่มคำนวณสำหรับการคำนวณด้านอื่น ๆ มุมและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
หน่วยมุม:
  
เครื่องคิดเลขรูปสามเหลี่ยม ° ° °