เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขกฎหมายเกย์ Lussac ของ

เครื่องคิดเลขกฎหมายเกย์ Lussac ช่วยให้คุณสามารถคำนวณปริมาณครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและอุณหภูมิของก๊าซที่ได้จากสมการกฎหมายเกย์ Lussac ของ

พารามิเตอร์คำนวณจากกฎหมายเกย์ Lussac ของ

ความดันเริ่มต้น (PI):
อุณหภูมิเริ่มต้น (TI):
ความดันรอบชิงชนะเลิศ (Pf):
ผลลัพธ์:
คำนวณอุณหภูมิสุดท้าย
กฎหมายเกย์ Lussac ฯ ว่าแรงดันของมวลคงที่ของแก๊สอุดมคติที่มีปริมาณคงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ของ:
เกย์ Lussac กฎหมาย
ที่ Pi - ความดันเริ่มต้น Ti - อุณหภูมิเริ่มต้นพีเอฟ - ความดันสุดท้ายลุย - อุณหภูมิสุดท้าย