เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขกฎของบอยล์

เครื่องคิดเลขกฎของบอยล์จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณปริมาณครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและความดันของก๊าซจากกฎหมายของ Boyle

พารามิเตอร์คำนวณจากกฎหมายของบอยล์

ความดันเริ่มต้น (PI):
ปริมาณเริ่มต้น (vi):
ความดันรอบชิงชนะเลิศ (Pf):
ผลลัพธ์:
คำนวณเล่มสุดท้าย
กฎหมายของบอยล์กล่าวว่าปริมาณของมวลที่กำหนดของแก๊สอุดมคติที่อุณหภูมิคงที่จะแปรผกผันกับความดันของก๊าซ: Pi*Vi = Pf*VF ที่ Pi - ความดันเริ่มต้น Vi - ปริมาณเริ่มต้น Pf - ความดันสุดท้าย VF - เล่มสุดท้าย