เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

คำนวณเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้า

คำนวณเวลาพลังงานไฟฟ้าช่วยให้คุณสามารถคำนวณปริมาณทางกายภาพเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าที่เวลาและการพึ่งพาอาศัยกันของพวกเขาออกจากกัน

คำนวณพลังงาน, พลังงานหรือเวลา

เวลา (T): วินาที
พลังงาน (W): จูล
พลังงานไฟฟ้าเป็นอัตราการใช้พลังงานในวงจรไฟฟ้า P = W / T - ไฟฟ้ามีค่าเท่ากับการใช้พลังงานหารด้วยเวลาการบริโภค