เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

แก๊สอุดมคติเครื่องคิดเลขสมกฎหมาย

แก๊สอุดมคติกฎหมายเครื่องคิดเลขสมการช่วยให้คุณสามารถคำนวณปริมาตรอุณหภูมิและโมลของก๊าซที่ได้จากสมการแก๊สอุดมคติกฎหมาย

คำนวณปริมาณอุณหภูมิความดันหรือไฝของก๊าซ

       
อุณหภูมิ:
ความดัน:
ไฝ: ตุ่น
ผลลัพธ์:
แก๊สอุดมคติกฎหมายระบุว่าผลิตภัณฑ์ของแรงดันและปริมาณของก๊าซเป็นสัดส่วนกับผลิตภัณฑ์ของอุณหภูมิและมวลโมเลกุลของก๊าซ: PV = NRT ที่ P - ความดันก๊าซ V - ปริมาณก๊าซ, N - มวลโมเลกุลของก๊าซ T - อุณหภูมิก๊าซ R - แก๊สคงสากล = 8.314 Jouls/(ไฝ*K)