เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

หนีเครื่องคิดเลขสูตรความเร็ว

หนีเครื่องคิดเลขสูตรช่วยให้คุณความเร็วในการคำนวณความเร็วของการหลบหนีของวัตถุมันต้องฟรีจากสนามแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลหรือร่างกายขนาดใหญ่ที่มีมวลและรัศมีที่กำหนดไว้

เลือกดาวเคราะห์หรือป้อนมวลและรัศมี

  
แพลนเน็ต:
หนีความเร็วของโลก
หนีเร็ว (ความเร็วของจักรวาลที่สอง) เป็นความเร็วขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับวัตถุที่จะหนีออกจากสนามแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์หรือร่างกายขนาดใหญ่
ที่ M - มวลของดาวเคราะห์ R - รัศมีของดาวเคราะห์จี - ยูนิเวอร์แซแรงโน้มถ่วงคงที่ = 6.67408 x 10-11ยังไม่มีข้อความ*ม.2/กิโลกรัม2