เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

Cube เครื่องคิดเลขสูตรปริมาณ

Cube เครื่องคิดเลขสูตรปริมาณการช่วยให้คุณสามารถหาปริมาตรของลูกบาศก์โดยสูตรที่ใช้ความยาวของขอบของก้อน

ใส่ความยาวของขอบ (H) นี้:

ปริมาณของก้อน

Cube เป็นรูปทรงเรขาคณิตสามมิติล้อมรอบด้วยหกใบหน้าสี่เหลี่ยมแง่มุมหรือด้านข้างที่มีสามประชุมในแต่ละจุดสุดยอด
สูตรปริมาตรของลูกบาศก์: V = H3,
V - ปริมาณของก้อน, H - ความยาวของขอบ