เพิ่มในรายการโปรด
 
ลบออกจากรายการโปรด

เครื่องคิดเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องคิดเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาเพศของคุณน้ำหนักและวิธีการมากเวลาได้ผ่านไปหลังจากการดื่มของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคิดเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คุณทราบว่าคุณสามารถขับรถที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดบางอย่างในประเทศที่แตกต่างกัน

คุณไม่เท่าไหร่ดื่ม?

1.
%
2.
%
3.
%
คุณคือ:
น้ำหนักของคุณ:         อื่น ๆ
ชั่วโมงผ่าน:                 อื่น ๆ H
ประเทศ:
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดหรือความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) เป็นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด มันมักจะเป็นวัดมวลต่อปริมาตร เครื่องคิดเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้การคำนวณโดยประมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดที่แท้จริงของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเพิ่มเติมเช่นพันธุกรรมสุขภาพส่วนบุคคลและการบริโภคอาหารที่ผ่านมา